Volvo C202

De Volvo C202 is in Nederland een vrijwel onbekend.

Een link naar de productiecatalogus vindt u hier.